Mokymo priemonė (šablonas) (Nr. 104)

Priemonėje pateikiamos figūros, kurių dalis yra nubraukiama. Reikia apskaičiuoti, kokia skaičiaus dalis / kiek procentų figūrų nubraukta / nenubraukta, taip pat galima panaudoti mokantis trupmenas. Kiti panaudojimo pavyzdžiai: - balsės / priebalsės - nubraukti nurodytas raides; - pirminiai / sudėtiniai skaičiai; - lyginiai / nelyginiai skaičiai; - skaičiai didesni / mažesni už tam tikrą skaičių; - skaičiai, patenkantys į tam tikrą intervalą (pvz. (-5;2] ); - fonetika - ilgieji / trumpieji balsiai, skardieji / duslieji priebalsiai ir kt. - visa kita, ką sugalvojate. Video įraše parodomas vienas iš panaudojimo pavyzdžių siekiant parodyti priemonės panaudojimo būdą. Priemonės naudojimui reikalinga Powerpoint programa.
5.00€